تهویه مطبوع

دسامبر 5, 2017
B2B_Product_Energy-Recovery-Ventilation-ERV_Main02

سیستم بازیافت انرژی/ERV

سیستم بازیافت انرژی یکی از جدیدترین سیستمهای تهویه مطبوع در جهان میباشد که هوای سالم را با مکانیسم خاص خود وارد محیط میکند این سیستم برای فضاهایی […]