داکت اسپلیت ویراکو

دسامبر 9, 2017
Untitled-1

داکت اسپلیت VIRACO

قابلیت فن با سه دور متغیر سطح صدای پایین بدلیل استفاده از پروانه هایی با طراحی ویژه مجهز به فیلتر قابل شستشو و ضد قارچ وزن […]