محصولات صنعتی

فروردین ۲۲, ۱۳۹۶
داکت اسپلیت کاست اینورتر سامسونگ

داکت اسپلیت کاست اینورتر سامسونگ

فروردین ۲۲, ۱۳۹۶
داکت اسپلیت CAC اینورتر

داکت اسپلیت CAC اینورتر

فروردین ۲۲, ۱۳۹۶
داکت اسپلیت کاست تروپیکال سامسونگ

داکت اسپلیت کاست تروپیکال سامسونگ

فروردین ۲۲, ۱۳۹۶
داکت اسپلیت اینورتر سامسونگ

داکت اسپلیت اینورتر سامسونگ

فروردین ۲۲, ۱۳۹۶
داکت اسپلیت تروپیکال سامسونگ

داکت اسپلیت تروپیکال سامسونگ

اسفند ۲۷, ۱۳۹۵
دستگاه هوا ساز

دستگاه هوا ساز

اسفند ۲۵, ۱۳۹۵
چیلرهای آب سرد اسکرول

چیلرهای آب خنک اسکرال VIRACO

اسفند ۲۴, ۱۳۹۵
چلیر اسکرو

چیلر اسکرو TOYO

اسفند ۲۲, ۱۳۹۵
کامپرسور اسکرول

کامپرسور اسکرول