داکت اسپلیت

دسامبر 9, 2017
Untitled-3

داکت اسپلیت بالا زن VIRACO

دسامبر 9, 2017
Untitled-1

داکت اسپلیت VIRACO

قابلیت فن با سه دور متغیر سطح صدای پایین بدلیل استفاده از پروانه هایی با طراحی ویژه مجهز به فیلتر قابل شستشو و ضد قارچ وزن […]
آوریل 11, 2017
داکت اسپلیت CAC اینورتر

داکت اسپلیت CAC اینورتر

آوریل 11, 2017
داکت اسپلیت کاست تروپیکال سامسونگ

داکت اسپلیت کاست تروپیکال سامسونگ

آوریل 11, 2017
داکت اسپلیت اینورتر سامسونگ

داکت اسپلیت اینورتر سامسونگ

آوریل 11, 2017
داکت اسپلیت تروپیکال سامسونگ

داکت اسپلیت تروپیکال سامسونگ

فوریه 19, 2017
کولرگازی کانالی و داکت اسپلیت ال جی

کولر گازی کانالی و داکت اسپلیت ال جی

فوریه 19, 2017
کولرگازی کانالی و داکت اسپلیت سامسونگ

کولر گازی کانالی و داکت اسپلیت سامسونگ